Vergoedingen

Vergoedingen

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de prothese is een verwijzing van specialist of huisarts nodig. Doorgaans valt een borstprothese onder de basisverzekering. Houdt hierbij rekening met uw jaarlijkse eigen risico. Een prothese wordt doorgaans eenmaal per twee jaar vergoed. Mocht vervanging nodig zijn in verband met lichaamsveranderingen of andere aandoeningen waardoor symmetrieverschil plaatst vind kan in overleg met de zorgverzekeraar binnen deze twee jaar over te gaan tot een nieuwe verstrekking. Hiervoor is een nieuwe verwijzing nodig. Wij declareren rechtstreeks bij de zorgverzekering, zodat u geen administratie heeft.

Bij sommige zorgverzekeraars is ook in het aanvullende pakket mogelijkheid tot een vergoeding van speciale protheselingerie, badmode en nachtkleding. Hierbij kunnen wij samen met u bij uw zorgverzekeraar informeren of u hiervoor in aanmerking komt.